ارسال فایل ترجمه

همکار گرامی، لطفاً صرفاً درصورتیکه با ارسال فایل های ترجمه از طریق ایمیل به مشکل برخورده اید، با استفاده از این فرم آنها را ارسال نمائید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : doc, docx, zip, rar.