نوشته‌ها

فهرست ژورنال های بین المللی فاقد اعتبار (بهمن 1391)

بدینوسیله جدیدترین فهرست ژورنال های بین المللی فاقد اعتبار منتشر و ابلاغ شده به کلیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور توسط وزارت علوم از لینک زیر قابل دریافت است: فهرست ژورنال های بین المللی فاقد اعتبار (بهمن 1391)…