نوشته‌ها

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار سوم)

,
گفتار سوم: هم معنایی و چند معنایی در ترجمه یکی از مشکلاتی که مترجمان تازه کار با آن روبرو هستند، انتخاب واژه مناسب از میان توده واژه هایی است که فرهنگنامه ها به عنوان معادل یک واژه بیگانه بدست می دهند. هم معنایی[1] در اصطلاح به معنی یکسانی معنی …