نوشته‌ها

تغییر در متن شرایط و ضوابط خدمات Trans24 مورخه 1391/01/31

بدینوسیله به استحضار مشتریان و کاربران خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، ماده 5 شرایط و ضوابط خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 به منظور شفاف سازی زمان آغاز و تحویل پروژه به شرح ذیل در ماده 2-5 متن یاد شده اضافه گردیده و از این تاریخ عملیاتی و معتبر می باشد:

[box style=”1″]

تاریخ و زمان پیش پرداخت، ملاک زمان آغاز پروژه می باشد. در صورت پیش پرداخت در روزهای تعطیل و نیز پیش پرداخت پس از ساعت ۱۴:۰۰ در روزهای هفته، زمان آغاز پروژه ساعت ۰۹:۰۰ روز بعد محسوب می شود.[/box]