نوشته‌ها

تغییر در متن شرایط و ضوابط خدمات Trans24 مورخه 1391/01/31

بدینوسیله به استحضار مشتریان و کاربران خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، ماده 5 شرایط و ضوابط خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 به منظور شفاف سازی زمان آغاز و تحویل پروژه به شرح ذیل در ماده 2-5 متن یاد شده اضافه گردیده و از این…