نوشته‌ها

دل نوشته های یک مترجم - قسمت اول

,
به قلم ا. نیکفر تعریف من از مترجمی مترجم را بیش از معنای تحت اللفظی آن به عنوان برگردانده زبانی به زبانی تعریف می‌کنم. او را فردی متعهد به اطلاع رسانی و نشر دانش راجع به آنچه در زبان های دیگر به وقوع می پیوندد، می‌دانم. آغاز حرفه مترجمی ت…