نوشته‌ها

سال نو مبارک 1393

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد،

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند،

و پرنده های خسته بر می گردند، و دراین رویش سبز دوباره… من… تو… ما…

کجا ایستاده ایم؟

سهم ما چیست؟

نقش ما چیست؟

پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین، سلامت می کنیم، و ابرها، درودتان باد، و

چون همیشه امیدوار و شادمان،

سال نو خدمت شما همکاران و مشتریان گرامی مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 مبارک…