نوشته‌ها

سال نو مبارک 1393

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد،برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند،و پرنده های خسته بر می گردند، و دراین رویش سبز دوباره... من... تو... ما...کجا ایستاده ایم؟سهم ما چیست؟نقش ما چیست؟پیوند ما در دوباره…