نوشته‌ها

نتایج آزمون های شناور جذب مترجمین جدید - آبان 1391

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در آزمون های شناور آبان 1391 جذب مترجمین مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، نتایج آزمون یاد شده به شرح ذیل اعلام می گردد. توضیحات درباره اطلاعات جدول نتایج در ذیل آن درج شده اند. شایان ذکر است، تن…

نتایج آزمون فاز دوم جذب مترجمین تیم ترجمه و نگارش محتوای Trans24

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در آزمون فاز دوم جذب مترجمین مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، نتایج آزمون 16 اردیبهشت 1391 به شرح ذیل اعلام می گردد. توضیحات درباره اطلاعات جدول نتایج در ذیل آن درج شده اند. شایان ذکر است، تنها نتایج آ…