نوشته‌ها

نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی - مرداد 1392

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرداد ماه 1392  مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی به شرح ذیل اعلام می گردد.توضیحات درباره اطلاعات جدول نتایج در ذیل آن درج شده اند.شایان ذکر اس…