نوشته‌ها

خدمات ترجمه فیلم و فایل صوتی | زیرنویس و دوبله فیلم

خدمات ترجمه فیلم و فایل صوتی | ترجمه تخصصی فیلم آموزشی

نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی – مرداد 1392

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرداد ماه 1392  مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 می رساند، نتایج آزمون ترجمه فیلم و فایل صوتی به شرح ذیل اعلام می گردد.

توضیحات درباره اطلاعات جدول نتایج در ذیل آن درج شده اند.

شایان ذکر است، تنها نتایج آزمون افرادی در جدول زیر درج شده که حداقل در یکی از آزمون ها، در یکی از رتبه بندی ها قرار گرفته باشند. افرادی که کد داوطلبی آنها (کد ملی) در جدول ذیل درج نشده است، در آزمون پذیرفته نشده اند و امیدواریم بتوانند با تلاش بیشتر در آزمون های بعدی مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 شرکت کرده و حائز رتبه همکاری با این مجموعه گردند. ادامه مطلب …