نوشته‌ها

خدمتی جدید از Trans24: ترجمه عربی و ترکی استانبولی

بدینوسیله به استحضار کلیه مشتریان و همکاران عزیز می رساند، خدمات ترجمه زبان های ذیل به فهرست رسمی خدمات مرکز خدمات ترجمه و نگارش محتوای Trans24 اضافه گردید: خدمات ترجمه عربی به فارسی خدمات ترجمه فارسی به عربی خدمات ترجمه ترکی استانبولی …