نوشته‌ها

عرض تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم بلوریان

سرکار خانم بلوریان تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما، از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم باخبر شدیم همکار گرامیمان سرکار خانم بلوریان 10 روز پیش پدربزرگشان، و امروز مادربزرگشان را از دست داده اند. لذا بدینوسیله از طرف مدیریت…