لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید. پس از تکمیل، به درگاه پرداخت آنلاین منتقل خواهید شد.

امکان پرداخت با کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه بانکی کشور مقدور می‌باشد.

  • قیمت: 7,000 تومان
    درصورتیکه به هر دلیل نمی‌توانید در آزمون شرکت کنید، می‌توانید پیش از برگزاری آزمون از طریق ایمیل درخواست شرکت در آزمون بعدی را نمایید. در چنین حالتی هزینه پرداختی سوخت نمی‌شود.